Tilbage Videre Akkorder

En akkord opstår, når man spiller to eller flere toner samtidigt, for eksempel en C-dur-akkord:

C

node

node

Indhold

Akkorder og treklange

Firklange

Femklange

Opsamlingsøvelser: sammensæt selv øvelser

Fem/seksklange og alterationer

Slå en akkord op

Spil akkordrækkefølger

Gå evt. videre til harmonik


H eller B?

Vores H hedder på engelsk B (mens vores B oprindeligt var det engelske Bb), og det kan give noget forvirring. På disse sider bruges H eller Bb, ikke ikke B.

Hørelæreopgaverne og omvendinger

Nogle akkorder, fx C6 og Am7, indeholder de samme toner. Der er ingen omvendinger øvelserne, så om man skal svare fx C6 eller Am7 kommer an på, hvilken tone der er nederst, det vil altid være grundtonen. Andre eksempler er mol6/m7b5- og sus2/sus4-akkorder, som også parvis indeholder de samme toner.