Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Formindskede og forstørrede treklange

Indtil videre har vi haft om dur- og mol-treklange, hvor dur bestod af stor plus lille terts (4+3 tangenter), og mol af lille og stor terts (3+4 tangenter). Med disse to intervaller kan man lave to treklange mere, nemlig en bestående af 3+3 tangenter, og en med 4+4.

Formindsket treklang, dim

En treklang bestående af to små tertser (3+3 tangenter) kaldes en formindsket treklang. Den becifres dim (fra diminished, der betyder formindsket):

Man kan også bruge tegnet o eller mb5, fx C0 eller Cmb5

Forstørret treklang

En treklang bestående af to store tertser (4+4 tangenter) kaldes en forstørret treklang. Den becifres aug (fra augmented, der betyder forstørret):

Man kan også bruge tegnet +.