Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Susfemklange (sus9, 11)

11'er-akorden

Sus7-akkorden kan udvides med stor none til sus9-akkorden:

Hvis man lægger sus4'eren, f'et, en oktav op, kan man opfatte akkorden som udvidet med 7, 9 og 11, derfor kaldes den 11'er-akkorden. Her er akkorden lagt som man typisk vil spille den på klaver:

Tertsen er stadig ikke med, 11’er-akkorden er en udvidelse af en sus4-akkord.

Da de fire øverste toner i C11-akkorden udgør en Gm7, kan akkorden også becifres Gm7/C. Her et eksempel fra Michael Jack­sons »Heal the World«:

Heal the World D11.png

Ofte udelader man kvinten i 11’akkorden (g i C11-akkorden). Så udgør toptonerne en durakkord med grundtone en hel tone under grundtonen, ved C11 udgør toptonerne en Bb-akkord. Man vil ofte becifre akkorden Bb/C, når 11'er-akkorden er uden kvint:

Et eksempel fra Carole Kings: »You’ve Got a Friend«, optakt til omkvædet:

You've got af Friend D11-vip.png

I treklangsorienteret rock og singer-songwriter-stil (fx hos Carol King) vil en 11'er-akkord ofte være uden kvinten (fx Bb/C), mens den i jazz og firklangsorienteret rock/pop (fx hos Michael Jackson og Stevie Wonder) vil være med kvint (fx Gm7/C).

Mol11 – molakkord med kvart

I en mol-akkord kan terts og kvart fint fungere sammen: