Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Firklange, 7'er-akkorder

Hvor en treklang består af tre toner, består en firklang af fire toner.

Vi skal først se på dur- og moltreklange, der bliver udvidet til en 7'er-akkord – disse akkorder udvider man med tonen på det 7. trin fra grundtonen:

node

Denne udvidelse kan være en lille eller stor terts – 3 eller 4 tangenter – op fra treklangens kvint:

Durakkorder med 7’er

Lille 7'er: 7’er-akkorden

Dur-7-akkorden er durtreklangen udvidet med en lille terts (3 tangenter). Den becifres med et 7-tal, fx C7:

Stor 7’er: maj7-akkorden

Durtreklangen udvidet med en stor terts (4 tangenter) er en maj7-akkord, den becifres fx Cmaj7:

Major betyder stor, altså en akkord med stor 7'er. 7'eren er så stor, at den er 1/2 tone under akkordens grundtone. Akkorden becifres maj7.

Molakkorder med 7’er

Mol-7

En treklang udvidet med lille terts (3 tangenter) er en mol7-akkord:

Mol-maj7

Mol-maj7-akkorden udvides med en stor terts (4 tangenter):

Opsummering

Stor 7’er hedder maj7. Lille 7’er hedder blot 7.

De fire firklange fra dette afsnit var:

node

node

node

node