Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Akkorder og treklange

Når flere toner klinger samtidigt, hedder det en akkord. De mest almindelige akkorder har tre toner og hedder treklange. På klaveret får man en treklang ved at spille hver anden hvide tangent. Hvis man starter fra tonen c, bliver det tonerne c, e og g:

Tonerne i en akkord kan spilles samtidig, eller de kan spilles efter hinanden i såkaldte brudte akkorder, for eksempel i et mønster af 16.-dele som i Bachs Præludium i c-dur fra Das Wohltemperierte Klavier bind 1, hvor der netop i første takt bruges tonerne c, e og g:

Brudte akkorder kaldes også arpeggio (»harpeagtigt«).