Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Dur/mol-treklange

I forrige afsnit stiftede vi bekendtskab med treklange, der var bygget op af hver anden tangent, af tertser .

Der kunne være tre eller fire tangenter mellem akkordens toner, hvilket giver fire tertsopbyggede treklange. Vi skal her starte med at se på to af disse: Dur- og mol-akkorden.

Dur

En dur-akkord er opbygget af en grundtone og to andre toner med 4+3 tangenters afstand mellem (en stor og en lille terts hvis man regner i intervaller):

I noder er det:

Dur kommer fra latin, durus, der betyder hård. En dur-akkord er lidt frisk og morgenglad i det. En melodi der starter med en brudt dur-akkord er Cat Stevens »Morning Has Broken«:

Mol

En mol-akkord er opbygget af grundtone og to andre toner med 3+4 tangenter imellem – en lille og en stor terts:

I noder er det:

Mol kommer fra latin, mollis, der betyder blød. En mol-akkord er lidt mørk og sørgmodig.

En melodi der starter med en brudt mol-akkord (når man ser bort fra tonegentagelserne) er Simon & Garfunkels »Sound of Silence«:

Opsummering

● Dur-akkord: 4 + 3 tangenter

● Mol-akkord: 3 + 4 tangenter