Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Kvint

Er der fem trin fra en tone til den næste, er intervallet en kvint:

Node

Kvinter kan være rene eller formindskede.

Ren kvint:

I en ren kvint er der tre en halv heltone, syv tangenter, mellem de to toner:

Node

En melodi der starter med en ren kvint er »Der er et yndigt land«:

Node

Formindsket kvint:

I en formindsket kvint er der tre heltoner, seks tangenter, mellem de to toner:

I fx en C-durskala er alle kvinter rene, undtagen den mellem h og f, som er formindsket.

En formindsket kvint klinger ligesom en forstørret kvart:

Intervallet kaldes også en tritonus (tre hele toner). En melodi, der starter med en tritonus, er »Maria« fra West Side Story (når sangen for alvor går i gang).