Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Sekst

Tæller man til seks fra en tone til en anden, er intervallet en sekst:

Node

En sekst kan være lille eller stor:

En måde at afgøre om man har en stor eller lille sekst, er at se den i forhold til oktaven: En sekst plus en terts er nemlig en oktav, og er den ene lille, er den anden stor (terts og sekst er komplimentære intervaller):

Lille sekst:

I en lille sekst er der fire heltoner, otte tangenter, mellem de to toner:

Melodien »Go down, Moses« starter med en lille sekst:

Node

Stor sekst:

I en stor sekst er der fire en halv heltone, ni tangenter, mellem de to toner:

Melodien »En yndig og frydefuld sommertid« starter med en stor sekst:

Node

Komplimentærintervaller

En måde at regne sekster ud på, er at vende intervallet om, altså at lægge den første tone en oktav op, så intervallet bliver en terts – de to intervaller er nemlig komplimentære. Er tertsen stor, så er seksten lille:

Node

Er tertsen lille, så er seksten stor:

Node