Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Septim

Hvis man går til syvende tone fra en starttone, er intervallet en septim:

Node

En septim kan være lille eller stor. Frem for at tælle halv/heltoner eller tangenter fra starttonen, er det nemmere at se på, hvor langt septimen er fra starttones oktav:

Lille septim

Her er en lille septim op fra tonen c:

En lille septim vendt om er stor sekund:

Node

Stor septim

En stor septim er så stor, at den næsten når op til oktaven over starttonen, så vendt om er intervallet en lille sekund:

Node

En melodi, der starter med en stor septim, er omkvædet til A-Has »Take on Me«:

Node