Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Formindskede firklange

Den formindskede treklang kan udvides med lille og stor terts. Det giver henholdsvis en dim7- og en mol7b5-akkord.

Mol7b5

Den formindskede treklang kan udvides med stor terts til mol7b5-akkorden:

Her tænker man altså akkorden som en mol7-akkord med sænket kvint. Akkorden kan også becifres Ø, fx CØ.

Dim7

En formindsket treklang kan udvides med endnu en lille terts til en dim7-akkord:

Akkorden består således udelukkende af små tertser – så egentlig burde den noteres:

Men for at undgå dobbelte fortegn noterer man ofte akkorden med stor 6’er i stedet for formindsket 7’er, selv om man så går væk fra at notere tonerne i tertstabel, som egentlig er det korrekte, fordi akkorden (i dur/mol-funktionstonal musik) opfattes som en dur7b9-akkord uden grundtone (ufuldstændig akkord): Cdim7 er en Ab7b9 uden grundtone. Derfor burde den noteres med formindsket septim – den tone, som er i Ab7b9 er den lille none:

Cdim7 er det øverste af en Ab7b9:

node

Cdim7 noteret med henholdsvis formindsket septim og stor sekst:

node node

Man kan også becifre akkorden o7, fx Co7. I noder står der tit kun dim/o, og så skal man vide om man i den pågældende stil skal spille en tre- eller firklang. I jazz vil man næsten altid spille mindst firklange.

Dim7-akkorder i omvending

Hvis man vender en dim7-akkord om, får man andre dim7-akkorder. Her er for eksempel en Cdim7 i omvending, det giver tre andre dim7-akkorder:

Her er de samme akkorder med enharmoniske omtydninger, så man får fine tertstabler:

Det er fordi en dim7-akkord består af en oktav delt i fire små tertser, så hvordan man end vender akkorden, vil den have samme struktur. Derfor kan man sige, at der kun er tre forskellige dim7-akkorder.