Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Små og store intervaller

Intervallerne findes i flere forskellige størrelser – fx kan tertser være både store og små. Det er fordi vores tonesystem bygger på stamtonerne. Mellem to stamtoner, der ligger ved siden af hinanden, kan der være to typer trin: heltonetrin og halvtonetrin, her illustreret med stamtonerne fra C til C:

node

Intervallet mellem to nabotoner er en sekund, derfor kan en sekund have to størrelser: lille (12 tone) eller stor (11 tone).

Det smitter af på andre intervaller, som også kan have to størrelser. Her vil blive gennemgået intervaller fra prim til oktav:

Prim: Ren Kvint: Ren og formindsket
Sekund: Lille og stor Sekst: Lille og stor
Terts: Lille og stor Septim: Lille og stor
Kvart: Ren og forstørret Oktav: Ren

(Lille og stor bruges om intervaller, der hyppigt forekommer i vores »normale« dur/molskalaer, mens formindsket/forstørret bruges om intervaller, der optræder som undtagelser. Således optræder en forstørret kvart/formindsket kvint kun én gang i en durskala/ren mol.

Alle intervaller kan være formindskede eller forstørrede (ekstra små eller store), men det vil ikke blive gennemgået her.