Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Prim og oktav

Prim

Hvis to toner er samme tone, er intervallet mellem dem en prim:

node

En melodi, der starter med en to primer er »Lille Peter Edderkop«:

node


Oktav

Hvis man tæller otte fra en tone til en anden er intervallet en oktav. De to toner er ligesom ved primen samme tone, bare i en lysere/dybere udgave. Her er fx to udgaver af et c med en oktav imellem:

En melodi der starter med en oktav er »Over the rainbow« (omkvædet):

node

En måde at læse en oktav i nodesystemet på er.

– Hvis noden står i et mellemrum: man tæller tre mellemrum plus en tone op eller ned:

node

– Hvis noden står i på en linje: man tæller tre linjer plus en tone op eller ned:

node