Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Sekund

Tæller man til to mellem to toner, er intervallet en sekund:

Node

En sekund kan være lille eller stor:

Lille sekund:

En halv tone, en tangent mellem to toner:

En melodi, der starter med en lille sekund er Beethovens »Für Elise«:

node

Et filmmusiktema, der bruger den lille sekund som ledemotiv for en farlig haj er temaet til »Dødens gab«. Temaet er bygget over tonerne e og f:

node

Stor sekund:

En hel tone, to tangenter mellem to toner:

En melodi, der starter med en stor sekund er »Det er i dag et vejr« (Poul Schier­beck/Ludvig Holstein):

node