Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Durskala

Når man spiller de hvide tangenter fra c til c, har man en C-dur-skala. Denne skala har fire kendetegn:

  1. Der er syv toner i skalaen
  2. Der er en grundtone, c, hvor man føler sig hjemme
  3. Der to størrelser trin: hel- og halvtonetrin (to eller en tangent)
  4. Der er en bestemt fordeling disse hel- og halvtonetrin, nemlig:
    Node

På klaveret kan man tydeligt se, hvor halvtonerne ligger i en c-dur-skala, nemlig mellem e og f, og mellem h og c – hvor der ikke er en sort tangent mellem de hvide. (At man definerer den store sekund som en hel tone og den lille som en halv, stammer fra oldtidens græske musikteoritikere (Aristoxenus).)

Et eksempel på en melodi i dur

En melodi i dur, der begynder med en opadgående durskala, er »Det er i dag et vejr« (Poul Schierbeck/Ludvig Holstein), her i C-dur:

Node

Et eksempel på en dur-melodi, der starter og slutter på grundtonen

Et eksempel på en melodi, der starter og slutter på grundtonen, er »Lille Peter Edderkop«. Her føler man sig »hjemme«, når man kommer sluttonen. I øvrigt bruger »Lille Peter Edderkop« alle c-durs toner:

Lille Peter Edderkop, en melodi der starter og slutter på grundtonen:

Node

Node

Node

Melodier kan godt starte og slutte på andet end grundtonen, men det er det mest almindelige.

Opsummering

Formlen for dur-skalaen er:

Node

Der er tolv forskellige toner i vores tonesystem, så der er tolv grundtoner, man kan lave en durskala udfra. Det handler næste afsnit om.