Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Durskalaer med fortegn

Der er tolv forskellige toner i vores tonesystem, som hver kan være grundtone i en dur-skala, man skal blot overholde fordelingen af hel- og halvtonetrin i dur-formlen, og den er som nævt i forrige afsnit:

Node

Skalaer med krydser

Hvis man vil have en G-dur-skala, skal man hæve f til fis for at bevare dur-formlen:

G-dur-skala med et kryds

Node

Næste i rækken med to krydser er D-dur:

D-dur

Node

I D-dur skal der altså hæves en tone mere (cis), end der allerede var hævet i G-dur (fis). Og sådan fortsætter det:

A-dur, nu også med kryds for g:

Node

E-dur, nu også kryds for d:

Node

H-dur, nu også med kryds for a:

Node

Fis-dur, også med kryds for e:

Node

Så det ekstra kryds kommer altid for den aktuelle skalas ledetone. Hver gang man går et kryds op, ligger den nye skala på den forrige skalas femte trin (på kvinten).

Skalaer med b'er

I F-dur skal h sænkes til bb for at overholde dur-formlen:

F-dur

Node

Den næste toneart, der har to b’er, finder vi på F-durs 4. trin, det er B-dur:

B-dur

Node

Og sådan fortsætter det: man tilføjer et b, hver gang man går hen til en toneart med grundtone på den aktuelle skalas fjerde trin (en kvart op/en kvint ned):

Es-dur, nu også med b for a:

Node

As-dur, nu også med b for d:

Node

Des-dur, nu også med b for g:

Node

Ges-dur, nu også med b for c:

Node

Opsummering

Durskalaerne med krydser er:

Node

Og durskalaerne med b'er er:

Node

Der er en kvint, fem trin, når man går fra en skala op til den næste.