Indholdsfortegnelse Tilbage Til øvelser Videre Kvintcirklen og faste fortegn

Rækken af tonearter og deres fortegn kan stilles op på en række med C-dur i midten:

Kvintlinje med dur-tonearter

Yderpunkterne, Ges og Fis, er samme tone, så vi kan folde denne linje sammen til en cirkel med #’er på højre side og b’er på venstre. I kasserne er angivet, hvilken rækkefølge fortegnene kommer i. I E-dur er der for eksempel fire krydser, og det er for f, c, g og d:

Kvintcirkel med durtonearter. Klik på en toneart for at se dens fortegn

Kvintcirkel med dur-tonearter

C-dur:

Kvintcirklen har fået sit navn, fordi der er en kvint mellem tonearterne.

Et par huskeregler:

Faste fortegn

For at spare sætter man ikke fortegn for hver tone, man møder på sin vej. I stedet sætter man faste fortegn til venstre i starten af hvert nodesystem, for eksempel:

A-dur

Node

Es-dur

Node

Man sætter altid fortegnene øverst muligt i nodesystemet.