Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Molskalaer

Vi har indtil videre brugt vores syv toner til at lave durskalaer med:

Man bruger de samme syv toner til molskalaen, blot med en anden grundtone. Molskalaen er kendetegnet ved sin bestemte fordeling af hel- og halvtonetrin. Her er stamtonerne med a som grundtone, en A-mol-skala:

Node

Så molformlen, fordelingen af hel- og halvtonetrin, er:

Node

Et par eksempler på molskalaer:

E-mol:

Node

D-mol:

Node

Et eksempel på en melodi i mol, der begynder med en del af en molskala, er »Chrysillis« (Voigländer/Thomas Kingo), her i A-mol:

Node

Opsummering

Man kan huske forskellen mellem en dur- og molskala på, at en durskala starter med to store trin, mens en molskala starter med et stor og et lille trin:

Durskalaen starter med to store trin:

Node

Molskalaen starter med stort plus lille trin:

Node

Således starter durskalaen med en stor terts (og hedder i øvrigt »major« = »stor«) på engelsk og molskalaen med en lille terts (og hedder »minor« = »lille« på engelsk). Tertsen er 3. trin i skalaen.