Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Modale skalaer

De syv stamtoner kan give en dur- og en mol-skala, nemlig C-dur og A-mol, som har henholdsvis tonen c eller a som grundtone. Men man kan få syv forskellige skalaer ud af stamtonerne, alt efter hvilken af de syv toner, der er grundtone. Disse syv skalaer kaldes modale skalaer, og de er:

Ionisk:

Node

Dorisk:

Node

Frygisk:

Node

Lydisk:

Node

Mixolydisk:

Node

Æolisk:

Node

Lokrisk:

Node