Tilbage Videre Toner og noder

Dette kursus handler om toner, nodesystemet og noder

Indhold

Stamtonerne  

Nodesystemet og g-nøglen

Stamtonerne i nodesystemet

Afledte toner og fortegn

 • Opsamling: alle tonerne i G-nøglen
 • F-nøglen

  Opsamling: øvelser med både G- og F-nøglen

  Slå en tone op


  Note om h, b, bb/bes, his/bis:

  Tonen h hedder b på engelsk (og b traditionelt har været brugt om et sænket h i Skandinavien, Tyskland m.m). For at undgå misforståelser bruges her h (med det engelske b i parentes) for h, mens et sænket h betegnes bb (b flat på engelsk).

  Det er muligt, at h også kommer til at hedde b i Danmark, og de afledte toner bes og bis, som det gør i fx Holland og Sverige (det vil desværre støde lidt sammen med pointen i B-A-C-H-motivet). I øvelserne, hvor man kan skrive svaret, vil man også kunne svare med b, bes og bis for h/bb/his.

  Note om oktavbetegnelse

  Ved absolutte tonenavne bruges Videnskabelig tonenotation, hvor midter-c'et hedder c4

  Er der brug for hjælp eller problemer, så se teknisk note.