(Der vil være lokalmenu for hovedområderne i dette felt)

Hjælp, tekniske noter m. m.

Disse musikkurser er bygget op som forklaringer med tilhørende øvelser.

Navigation

I sidehovedet er menuerne for hovedområderne, til venstre er der en lokalmenu for hvert hovedområde. Man kan skjule og vise venstre menu ved trykke på de tre vandrette grå linjer til venstre i sidehovedet.

Afspilning af lyd og video

Man kan starte og stoppe afspilning af lyd og video ved at klikke på det tilhørende nodebillede.

Øvelserne

Som regel er der tre øvelser til et afsnit: en øvelse med genkendelse, en med bladsang og en med nedskrift (og ind imellem er der et huskespil). Her skifter man mellem de forskellige typer øvelser for neden på skærmbilledet.

Et eksempel på en øvelse:

Øvelseseksempel

I nogle øvelser kan man vælge mellem at klikke eller at skrive i et felt, når man skal svare. Hvis man skriver i et felt, er det lige meget om man skriver med stort eller småt. Man bruger returtasten (Retur-tasten) for at svare. Toner skrives med bogstaver, fx c, d, es, cis, bb eller h. Akkorder skrives som becifringer med fortegn, fx C, Dm, Em, F. Tonearter skrives med tonenavn og skalakøn, fx C-dur, Es-dur, Gis-mol.

Når man svarer rigtigt, går man automatisk videre til næste øvelse.

Feltet »Point« viser, hvor mange rigtige svar man har ud af det totale antal besvarede opgaver. Man kan nulstille pointene ved at klikke på ordet point, ved at slette tallet i feltet eller ved at genindlæse siden.

I feltet »Øvelse« står øvelsens nummer i forhold til det samlede antal øvelser, fx 2/17. Man kan skrive et tal her for at gå til en bestemt øvelse.

Ved en del af øvelserne vil der være lokal hjælp.

Afspilning af lyd/film i øvelser: På nogle mobile enheder og i nogle browserversioner afspilles lyden i øvelserne ikke automatisk. Man kan så afspille lyden manuelt ved at trykke på noden (undtagen i de øvelser, hvor man svarer ved at klikke på en node) eller i en afspillerknap (hvis der er en).

I nogle browsere kan man indstille, om lyd afspilles automatisk:

Tastaturgenveje

Tekniske noter

Firefox: ved afspilning af videoer startes der ofte med del, som egentlig er klippet ud.

God fornøjelse.

Jakob Jensen, (jmj [snabela] jakobmjensen [prik] dk)