Tilbage Videre Melodiøvelser

– kombination af rytmer, interval og skala

De nedenstående øvelser træner nodelæsning og bladsang.

Indhold


Nogle af børnemelodierne starter med en hel eller delvis tom takt, det er af layoutmæssige grunde, så takterne i genkendelsesopgaven står nogenlund under hinanden... tja, det er måske ikke så pænt men... Har du brug for hjælp, eller er der problemer, så se teknisk note.