Indholdsfortegnelse Spil en akkordrækkefølge

Vælg akkorderne til en af disse populære sange:

Eller skriv en akkordrækkefølge adskilt af kommaer her og klik på »Lav akkorderne«:

Eller sammensæt en akkordrækkefølge ved at vælge grundtone og type for akkorderne:

Antal akkorder:

  1: Type:

  2: Type:

  3: Type:

  4: Type:

  5: Type:

  6: Type:

  7: Type:

  8: Type:

  9: Type:

10: Type:

11: Type:

12: Type:

13: Type:

14: Type:

15: Type:

16: Type:

17: Type:

18: Type:

19: Type:

20: Type:

Note: umiddelbart er der mindst forsinkelse ved afspilning af akkorderne i Chrome.

Siden er ment som forslag til, hvordan man lægger akkorder med brug af omvendinger, så man ikke skal hoppe rundt mellem akkorder i grundstilling, og til at øve akkordrækkefølger. Generelle principper er: højre hånds toner ligger i nærheden af nøglehuls-c’et. Ved højtopbyggede akkorder droppes grundtone og evt. kvinten i højre hånd (se fx 13’er-akkorden). Sekundsammenstød i toppen undgås i en vis grad, i stedet prioriteres, at de ligger inde midt i hørehånden. I praksis afhænger akkordlægningen også af sammenhængen. Se Fem/seksklange og alterationer for nogle eksempler på lægning af højtopbyggede akkorder.

Se også Chord Player for en mere avanceret akkordsekvensafspiller. Hent akkordrundgange til at indlæse i Chord Player her til: Valerie.

Og så er der også Musikipedias virtuelle klaver