Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Blues-skalaen

Bluesskalaen er egentlig ikke kun en bestemt skala, men en måde at farve tonerne på ved at intonere dem på en anden måde end vores vest­lige tolv toner (som de fx ligger på klaverets hvide og sorte tangenter). Det er især tredie, femte og syvende trin, som man intonerer lavt i forhold til durskalaens trin. Men hvis man skal improvisere i et bluesnummer, kan man tage udgangspunkt følgende sekstonige skala:

En bluesskala er som en mol-pentaton skala med en tone mellem kvarten og kvinten. Her er en a-mol-pentaton skala:

Eksempel på en C-blues-skala:

Denne skala minder meget om en C-mol-pentaton skala:

Blot med en tone skudt ind mellem tone 3 og 4 skalatrin.

Eksempler på bluesprægede riffs

Bluesprægede riffs bruges en del i rock, for eksempel i heavy metal. Her er riffet fra Deep Purples »Smoke on the Water«, der bruger g-blues-skalaens toner:

Node

Eller the Beatles »Hey Bulldog«, der bruger h-blues-skalaens toner:

Node

Led Zeppelins »Heartbreaker«, der bruger a-blues-skalaens toner, senere i sangen rykket op i h, c, d og e:

Node

Se Wiki: Bluesskala og Bluesharmonik.