Indholdsfortegnelse Tilbage Til øvelser Skæve taktarter

Taktarter med et ulige antal taktslag kalder man skæve taktarter (bortset fra ). Disse taktarter er ikke så almindelige, bortset fra i balkanmusik og jazzfusion. Et par eksempler:

, fem fjerdedele:

Dave Brubeck Quartet: »Take Five«, klaverakkompagnementet

node

, syv fjerdedele:

Pink Floyd »Money«, trommer og bas

node