Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser 6/8.-dels-takt

Hvis taktslagene i et musikstykke for det meste underindeles i tre i stedet for to, noterer man det i fx. 6/8, 9/8 eller 12/8-delstakt. For eksempel vil 12/8-delstakt svare til 4/4-delstakt med trioliseret underindeling, som man ofte ser det i langsom bluesmusik.

En 6/8-dels-rytme kan være:

node

Der er kun to taktslag i takten, der altså hver deles i tre. Man kunne også notere det i 2/4 og så notere to trioler, men for at slippe for at skrive alle trioltegnene, noterer man det som 6/8. Ligeledes kan man opfatte 9/8 som 3/4 og 12/8 som 4/4, hvor taktslaget er underindelt i tre i stedet for to.

Taktarten seks ottendedele, er beslægtet med , men betoningerne ligger på 1- og noget mindre på 4-slaget; kan også opfattes som en to-fjerde­dels­takt­art med underindeling i tre, »En-og-så-To-og-så«:

Metallica: »Nothing Else Matters«, guitarfigur

node