Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Hel-, halvnoder og fjerdedele

Fjerdedelsnode

Her er fjerdedelsnoden fra forrige afsnit sammen med dens tilhørende pause::

node4.-delsnodenode4.-delspause

Her er et eksempel hvor der veksles mellem fjerdedelsnode og -pause:

node

Halvnode og -pause

En Halvnode varer dobbelt så lang tid som en fjerdedel. En halvnode har hult hoved:

node

En halvnode (og dens pause, der ligger oven på en linje) varer to fjerdedele:

node

(taktslaget, fjerdedelen, høres i baggrunden)

Her er en lille øvelse: bank eller syng med på disse to takter, som er henholdsvis en takt med halvnoder og en med 4.-delss­noder:

Opsummering:

Helnode og -pause

En helnode har hult hoved og ingen hals:

node

En helnode varer fire fjerdedele (eller to halvnoder). Dens pause hænger ned fra en linje (fordi den imodsætning til halvnodepausen er så lang og tung, at den er faldet ned under linjen):

node

(taktslaget, fjerdedelen, høres i baggrunden)

Opsummering

Opsummerende har vi set på følgende nodeværdier og pauser:

rytmer_4-dele_opsummering

Som en huskeregel for at kende forskel på hel- og halvnodepauser er, at helnodepausen er så lang og tung, at den falder ned under nodelinjen, mens halvnodepausen er lidt lettere, så den bliver liggende oven på nodelinjen:

Forskellen mellem hel- og halvnodepauser:

rytmer_4-dele_opsummering