Indholdsfortegnelse Til øvelser Tilbage Videre Ottendedels­noder

En ottendedelsnode (og dens pause) varer en halv fjerdedel, der går to ottendedele på en fjerdedel. En ottendedel ser ud som en fjerdedel med fane på:

node

Og den tilsvarende pause ser således ud:

node 8.-delspause

Ottendedelenes faner kan sættes sammen til bjælker:

node

Her er en lille øvelse med ottendedele i forhold til fjerdedel, bank eller syng med på disse to takter, en takt med fjerdedele og en med 8.-delss­noder:

Der kan være fire 4.-delss­noder i en 4/4-dels-takt. En 8.-delsnode varer et halvt slag. Der kan være otte 8.-delss­noder i en 4/4-dels-takt.

Bjælk ikke hen over taktslag

Som hovedregel starter en bjælke på et taktslag og går ikke hen over et taktslag, for det gør det sværere at orientere sig i forhold til taktslaget:

node

(taktslag er markeret med de lodrette streger)