Tilbage Indholdsfortegnelse Videre Indledning til rytmer

Dette kursus omhandler pulsslag, taktart, nodeværdier og rytmer.

Her er et eksempel med de basale nodeværdier i en såkaldt 4/4-delstakt, hvor der er fire pulsslag i en taktenhed. Taktslaget høres i baggrunden i de to første takter:

Helnode, varer fire slag
Halvnode, varer to slag
4.-delsnode, varer 1 slag
8.-delsnode, varer 12 slag
16.-delsnode, varer 14 slag

Nodeværdierne er fra øverst: helnoder, halvnoder, fjerdedele, ottendedele og sekstendedele.