Indholdsfortegnelse Tilbage Videre None

Tæller man op til ni fra en startone, er intervallet en none:

Node

En none kan være lille eller stor. En none er en oktav plus en sekund. Er sekunden lille, er nonen lille. Er sekunden stor, er nonen også stor:

Lille none:

Node

Stor none:

Node