Indholdsfortegnelse Händel: arien »Ev'ry valley« fra Messias (1741)

Oratorium, opera og Messias

Händels »Messias« er et oratorium (et stykke musik opbygget som en opera, men beregnet til koncertopførsel). Händel skrev dette værk, der varer flere timer, på 24 dage i sommer­en 1741, under sin tid i England. Teksten består af udpluk fra bibelen; disse teksstykker handler om Messias, frelseren (Jesus): forudsigelser om hans komme, hvordan han vil ruske op i tingene med mere.

Værket er umådeligt populært i England, hvert år ved juletid deltager store mængder af sangglade folk i opførsler af værket over hele landet. Også i Danmark er der rig lejlighed til at høre det ved juletid.

Arie, Ev'ry Valley

Ev'ry Valley er en arie, det er et stykke musik for en solosanger, ofte med en forholdsvis kort tekst, der bliver uddybet, vendt og drejet af solisten, ofte med virtuose indslag. En arie er melodisk i modsætning til et recitativ, som er et mere snakkende indlæg.

Teksten er hentet fra Isajah, 40:4 i bibelen:

A

Ev'ry valley shall be exalted,

and ev'ry mountain and hill made low,

Hver dal skal højnes

Hvert bjerg og hver høj skal sænkes,

B

the crooked straight,

and the rough places plain

bakket land blive fladt

og fjeldvægge fladet ud til slette

Arien har grundlæggende to dele, første del, A, bruger de to første linjer i teksten, anden del, B, de to andre. Disse to tekstdele har hvert deres tema, »Ev'ry valley«-temaet (A) og »The crooked«-temaet (B). »Ev'ry valley«-temaet er:

Temaet starter med en trinvis opadgående bevægelse, så et spring op og en markant rytme på ordet »valley«, til slut går det ned ad bakke. Temaet er altså en bue, som illustrerer hvordan dalene skal hæves.

Afsnittet med dette tema går fra takt 10 til 26. Sangeren tager udgangspunkt i temaet, og varierer det så. Karakteristisk er de lange koloraturer på ordet »Exalted«, hvor en figur sekvenseres opad (for »exalted« betyder hævet).

»Crooked«-temaet består af to toner, h og cis. Først veksles der mellem disse to toner i 8.-dele med teksten »the crooked« (for at illustrere at det er kroget) og til sidst en lang, lige tone der illustrerer ordet »straight«:

Dette afsnit går fra takt 26 til 43. Frasen »and the rough places plain« har en opbygning parallelt til »the croocked straight«-ideen. Disse to ideer udvikles og varieres i overensstemmelse med ordenes betydning. Stykket ender med et instrumental-stykke (takt 41-43), en afrunding.

Her følger første del af arien. Læg mærke til at der er flere ord, der bliver illustreret i tonerne. Læg også mærke til orkesterets rolle: der veksles mellem at alle og kun continuogruppen akkompagnerer, nogle gange svarer orkesteret sangeren i melodiens huller, mens andre gange spiller orkesteret akkorder i en eller anden figurering bag solisten.

Denne første del afsluttes med et lille instrumentalt mellemspil. Derefter gentages første del i varieret form. Hele arien afsluttes med at forspillet kommer igen. En illustration af forløbet:

En tegning over forløbet

Arien står i E-dur, i løbet af den gennemgåede første del moduleres til nabotonearten H-dur, hvor vi også er i »crooked«-delen og i det instrumentale stykke der afslutter første del. Anden del starter i nabotonearten til den anden side: A-dur. I den afsluttende »crooked«-del er vi tilbage i E-dur.

Links

Artikler på Wikipedia:Noder

Reduceret udgave

Fuldt partitur

Andre eksempler på barokarier