Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Sekstendedelss­noder

En sekstendedel varer det halve af en 8.-del og har to faner:

Node

Og den tilsvarende pause ser således ud:

node 16.-delspause

Der går fire 16.-dele på en fjerdedel. Her er et eksempel med en takt med henholdsvis 4.-dele, 8.-dele og 16.-dele:

En 4.-delsnode varer et slag. Der går to 8.-dele på en 4.-del. Der går fire 16.-dele på en 4.-del.

Typiske 16.-dels-figurer

Der er nogle grupper af 16.-dele som det er nyttigt at kende:

Node

Node

Node

Node

Node

Man forkorter som hovedregel ikke noder hen over et taktslag, når der er sekstendedele i farvandet, i stedet bruger man bindebue:

Node

Hvis man forkorter noden ligger taktslaget skjult inde i 8.-delsnoden, så mister man overblikket over hvor taktslaget ligger. Sådan skal det se ud:

Node

Generelt kan man sige, at det kun er fjerdedele og længere nodeværdier der må gå hen over et taktslag (og fjerdedelen må ikke starte på en 16.-dels-underinddeling, halvnoden må ikke starte på en 8.-dels-underinddeling etc.).