Indholdsfortegnelse Korsatsen »And He Shall Purify« fra Messias (1741)

Messias

»And He Shall Purify«

»And He Shall Purify« er en fuga for kor med fire stemmer: sopran, alt, tenor og bas. Orkesteret består af violiner og bratsch samt celloer, kontrabas og fagot der tager sig af basstemmen, samt cembalo som akkord­instrument (bas- og akkord­instrument udgør barokorkesterets »rytmegruppe«, continuo-gruppen.

Teksten er hentet fra Malakias' bog 3:3 i bibelen:

Engelsk tekstDansk
And He shall sit as a refiner and purifier of silver Han sidder og smelter sølvet og renser det.
And He shall purify the sons of Levi*, Han renser levitterne* og lutrer dem som guld og sølv,
that they may offer unto the Lord an Offering in righteousness. så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren.

* Levitterne: Slægt, der var hjælpepræster i templet i Jerusalem

Korsatsen er en fuga; det er en form, hvor et tema bringes i de forskellige stemmer efter tur, således at de enkelte stemmer imiterer hinanden. lidt ligesom i en kanon. I denne fuga er temaet:

Temaet har et hoved, som er første frase, og en viderespinding, hvor temaet trækkes ud i en slags toneguirlande. Stykkets toneart er g-mol. Temahovedet starter med en et kvintspring ned fra tonen d til grundttonen g, og derefter en skalbevægelse op til kvarten og ned igen, i en bueform.

Temaet bringes nogle gange i grundtonearten g-mol, andre gange er det rykket en kvint op, til d-mol. Når temaet bringes i grundtonearten, hedder det dux, »den, der fører«. Når temaet bringes en kvint over, i d-mol, kaldes det comes, »den, der følger«.

I takt 12-13 indføres der i tenoren et kontrapunkt, en modstemme, der er karakteriseret ved en trinvis faldende melodi i lidt roligere nodeværdier som kontrast til 16.-delss­noderne i temaets viderespinding, som kontrapunktet er en følgesvend til.

Her følger en film med hele satsen med kommentarer. Noder uden kommentarer kan ses nedenunder.


Links

Artikler på Wikipedia:


Noder

Korpartitur

Fuldt partitur