Indholdsfortegnelse Recitativet »Thus Said the Lord« fra Messias (1741)

Messias

»Thus Said the Lord«

»Thus Said the Lord« er et recitativ for bassanger. Orkesteret består af violiner og bratsch samt celloer, kontrabas og fagot der tager sig af basstemmen, samt cembalo som akkord­instrument (bas- og akkord­instrument udgør barokorkesterets »rytmegruppe«, continuo-gruppen.

Engelsk tekstDansk tekst
Thus saith the Lord, the Lord of Hosts: Dette siger Hærskarers Herre:
Yet once a little while and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Det varer kun kort tid, så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land.
And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte;
The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, Herren, som I søger, kommer med ét til sit tempel,
Even the messenger of the Covenant, whom ye delight in; behold Pagtsenglen, som I længes efter, kommer,
He shall come, saith the Lord of Hosts. siger Hærskarers Herre

I recitativet er det gud, der taler, så det er naturligt, at det er for en bassanger; den dybe stemme passer til en mægtig mand af anseelig alder, mens en lys tenor passer bedre til en ung helt.

Det er typisk for et recitativ, at der ikke er en fast puls, så solisten har frihed til at foredrage teksten, til at fortælle historien som han/hun vil, mens orkesteret kommenterer og opildner mellem fraserne.

Dette recitativ kan deles i tre dele: første og sidste del er typisk recitativisk med fri rytme og vekslen mellem solist og orkester, mens midterdelen er mere arioso-præget med et rytmisk akkompagnement til solostemmen.

Der er en del ordmalerier i satsen: ordet »shake« bliver illustreret i de nedadgående melismer (toneguirlande) i 16.-delsrytme, ordet »desire« illustreres i en opadgående, forventningsfuld melisme. De rytmiske 16.-dele i orkesteret fra takt 13 er en konstant rysten.

Her følger en film med hele satsen med kommentarer. Noder uden kommentarer kan ses nedenunder.


Links

Artikler på Wikipedia:


Noder

Kompakt partitur (som i filmen ovenover)

Fuldt partitur