Tilbage Videre Toner og noder

Dette kursus handler om toner, nodesystemet og noder

Indhold

Stamtonerne  

Nodesystemet og g-nøglen

Stamtonerne i nodesystemet

Afledte toner og fortegn

 • Opsamling: alle tonerne i G-nøglen
 • F-nøglen

  Opsamling: øvelser med både G- og F-nøglen

  Slå en tone op


  Note om h, b, bb/bes, his/bis:

  Tonen h hedder b på engelsk (og b traditionelt har været brugt om et sænket h i Skandinavien, Tyskland m.m). For at undgå misforståelser bruges her h (med det engelske b i parentes) for h, mens et sænket h betegnes bb (b flat på engelsk).

  Det er muligt, at h også kommer til at hedde b i Danmark, og de afledte toner bes og bis, som det gør i fx Holland og Sverige (det vil desværre støde lidt sammen med pointen i B-A-C-H-motivet). I øvelserne, hvor man kan skrive svaret, vil man også kunne svare med b, bes og bis for h/bb/his.


  Liste over øvelser

  Stamtoner på klaveret

  Stamtoner på G-nøglens linjer

  Stamtoner på G-nøglens mellemrum

  Fra c4-c5 i G-nøglen

  Fra c5-c6 i G-nøglen

  Opsamling: alle stamtonerne i G-nøglen

  Afledte toner, fortegn

  Afledte toner i G-nøglen 2

  Opsamling: alle tonerne i G-nøglen

  F-nøglen og stamtonerne 1 (c3-c4)

  Stamtoner i F-nøglen 2 (c3-c4)

  Opsamling: alle stamtonerne i F-nøglen

  De afledte toner i F-nøglen

  ; Opsamling: F-nøglen

  Opsamling: både G- og F-nøglen


  Note om oktavbetegnelse

  Ved absolutte tonenavne er brugt Videnskabelig tonenotation, hvor midter-c'et hedder c4

  Har du brug for hjælp, eller er der problemer, så se teknisk note.