Indholdsfortegnelse Vælg fra listerne for at se det pågældende interval

Vælg starttone:

Vælg interval:

Vælg retning:

Starttone Interval Retning

Intervaller over en oktav

9: None = oktav + sekund

Node

10: Decim = oktav + terts

Node

11: Undecim = oktav + kvart

12: Duodecim = oktav + kvint

13: Tredecim = oktav + sekst