Videre Intervaller

Et interval er afstanden fra en tone til en anden. Kurset dækker følgende intervaller:

Indhold

Intervaller og deres navne

  – Navnene på de første otte intervaller
  Øvelser: Genkendelse, Huskespil

Intervaller og deres størrelser

  – Prim og oktav   Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift
  – Sekunden Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift
  – Tertsen Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift
  – Kvarten Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift
  – Kvinten Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift
  – Prim til kvint   Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift, Huskespil
  – Seksten Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift
  – Septimen Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift
  – Prim til oktav Øvelser: Genkendelse, Blad­sang, Nedskrift, Huskespil
  – Nonen
  – Decimen

Øvelser med melodier


Intervalopslag


Note:

I øvelserne kan man vælge to sværhedsgrader: let og sværere. Ved »Sværere« er der øvelser med flere fortegn og med dybere/højere beliggenhed end i »Let«. Det kan være en udfordring, når man skal øve bladsang; hvis man øver hørelære betyder det (forhåbentligt) ikke det store.