Harmonik

Indhold


Harmonik beskæftiger sig med, hvordan akkorder bruges i et musikstykke. Man arbejder med, at et musikstykke kan ligge et sted inden for den såkalde harmoniske trekant:

Den harmoniske trekant:

Den harmoniske trekant

Kilde: Rockmusik i tid og rum/Jens Johansen.


Teknisk note

I nogle af opgaverne er der felter under akkorder, hvor man skal skrive et svar. Disse felter står desværre ikke altid lige under akkorderne; især ikke på en forholdvis smal skærm. Det er forskelligt fra browser til browser, skærmstørrelse. valg af zoomgrad m.m. Nogle øvelser, hvor der ikke er så mange akkorder at analysere, er også tilpasset små skærme; ellers kan man på en mobiltelefon vende den på langs og forhåbentlig få et hæderligt resultat.