Harmonik

Indhold


Harmonik beskæftiger sig med, hvordan akkorder bruges i et musikstykke. Man arbejder med, at et musikstykke kan ligge et sted inden for den såkalde harmoniske trekant:

Den harmoniske trekant:

Den harmoniske trekant

Kilde: Rockmusik i tid og rum/Jens Johansen.


Teknisk note

I nogle af opgaverne er der felter under akkorder, hvor man skal skrive et svar. Disse felter står desværre ikke altid lige under akkorderne; det er forskelligt fra browser til browser og evt. valg af zoomgrad m.m.