Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Subdominanten (S) og den tonale kadence

Subdominant

Den tredie type funktion ud over tonika (hvile), dominant (spænding) er subdominant, som repræsenteres af akkorden på trin IV, forkortet S. I C-dur er subdominanten en F-dur-akkord.

Hvor dominanten ligger en kvint over tonika og derfor er et udsving til kryds-siden, ligger subdominanten en kvint under tonika og er derfor et udsving til den anden side i kvintcirklen:

Node

Subdominanten bliver ikke sjældent udvidet med en 6’er, fx F6. Akkorden betegnes så S6.

Den tonale kadence

Den tonale kadence er en meget brugt vending, hvor man bruger hovedfunktionerne Tonika, subdominant og dominant. Man starter hjemme på trin I, går over 4. trin til 5. trin, og så hjem igen:

Tonal kadence i C-dur:

Node