Indholdsfortegnelse Tilbage Videre Til øvelser Bidominant (D)

Bidominant (D) - alle har ret til en dominant

Når man bruger en dominant, spiller man på, at en akkord leder hen imod en anden akkord: dominanten i en toneart leder til Tonika. Dominanten er durakkorden en kvint over tonika (et hak med uret i kvintcirklen), både i dur og mol.

Men dominantideen kan også bruges ved andre akkorder end tonika, alle akkorder kan have deres lokale dominant foran sig, nemlig durakkorden en kvint over den pågældende akkord. En sådan lokal dominant kaldes for bidominant, og forkortes (D).

Bidominant til tonikaparallel - Georgia

Et eksempel på brug af en bidominant ses i Oasis’ »She’s Electric«, her i C-dur (originalt i E-dur):

Node

Her er akkorden E dominant til tonikaparallellen Am. Akkorden Am har sin lokale dominant, en sådan lokal dominant hedder en bidominant.

Bidominanter vil ofte være septimakkorder, så dominanteffekten tydeliggøres. I kvintcirklen står en bidominant et hak med uret i forhold til den akkord, den leder hen til (fuldstændig ligesom det er med dominanten, og vekseldominanten). De forskellige bidominanter i C-dur er:

Node

G’s bidominant, D, har jo sit eget navn, fordi den er forholdvis almindelig: dominantens dominant, vekseldominanten.

Tonika bliver ændret til bidominant - Amazing Grace

Et andet eksempel på dette er »Amazing Grace« (G-dur), takt 1-4:

Node

Her er tonika G, men akkorden G7 gøres til dominant ved at sætte 7'er på. G7 bliver så bidominant til C, subdominanten (en ikke sjælden akkordgang). Det tonale centrum bliver for en kort bemærkning C-dur, selv om hele melodien står i G-dur. Det gøres med G7-akkorden, for den kan kun høre hjemme i C-dur: Akkorden indeholder tonen f, det passer ikke med G-dur; og akkorden indeholder tonen h, den kan så heller ikke høre hjemme i F-dur, akkorden kan kun dannes med C-durs skalatoner (eller C-mol med ledetone til grundtonen).

Hvis man snydes for den akkord bidominanten er dominant til, skriver man den funktion, der skulle have været, efter en pil, fx (D) Sp.