Harmonik

Indhold


Harmonik beskæftiger sig med, hvordan akkorderne bruges i et musikstykke. Når man skal analysere akkorderne og sammenhængen mellem dem, findes der forskellige systemer, hvoraf de mest udbredte er trinanalysen og funktionsanalysen.

Trinanalysen er en metode til at betegne akkorder uafhængigt af tonearten, og funktionsanalysen går videre ved at beskrive typiske måder at bruge akkordrækkefølger på, fx til at skabe spænding og afspænding.


Teknisk note

I nogle af opgaverne er der felter under akkorder, hvor man skal skrive et svar. Disse felter står desværre ikke altid lige under akkorderne; hvor de står er desværre forskelligt fra browser til browser.

Har du brug for hjælp, eller er der problemer, så se teknisk note.