Indholdsfortegnelse Mozart: Menuet fra Strygekvartet i A-dur, K 464

Menuet

Mozarts Strygekvartet i A-dur (Köchelnummer 464) er skrevet i 1784-5. Anden sats er en Menuet-Trio-sats. Menuet er en dans i 3/4, bestående af to dele, der hver gentages. Som regel sætter man to menuetter sammen, og da den anden menuet oprindeligt blev spillet af kun tre instrumenter i stedet for hele orkesteret, kaldes den trio.

Menuet fra Strygekvartet i A-dur, K 464

Besætningen i en strygekvartet er to violiner, en bratsch (også kaldet viola, en lidt større violin) og cello. Her er hele menuetten:

Hent filmen

I denne menuet er der to temaer. Det første tema, A (blå farve), indleder satsen:

Hent filmen

Temaet består af en treklangsbrydning (A-dur-akkord) med et sekundfald til sidst, og det spilles unisont af alle strygere i de to første takter. I de to næste spilles temaet sekvenseret en tone op, en H-mol-treklangsbrydning.

Tema B består også af en totakters figur (orange farve):

Hent filmen

Temaet spilles af førsteviolinen, mens de andre strygere lægger et akkordgrundlag med lange toner, altså en homofon satsopbygnin. Temaet er to takter langt, og det sekvenseres en tone ned i takt 7-8.

Efter dette begynder Mozart at kombinere og variere temaerne på forskellig vis i en mere polyfon satsopbygning. Tema A er nu ændret, så der er et kvartspring i stedet for terts mellem anden og tredie tone, og temaet er derfor på sin vis er blevet »strukket« lidt. Dette tema spilles i takt 9 samtidig med tema B af henholdsvis 1. og 2. violin; dette gentages derefter med tema A i violinerne og B i bratsch/cello (rykket til E-mol):

Hent filmen

Derefter startes en lille fuga, hvor hver stemme efter tur sætter ind med tema A i skiftevis E-dur og H-dur, efter det velkendte dux og comes-princip:

Hent filmen

Det er derefter B-temaets tur til en lille imitation; temaet starter i violinerne, mens bratsch/cello kommer ind en takt senere som et slags ekko. Der afsluttes med noget afrundende stof (grøn farve), skiftende med tema B. Melodien ligger her i førsteviolinen, mens de andre stemmer er i baggrunden, altså en tilbagevenden til en mere hvilende homofon sats efter den polyfone tumult:

Hent filmen

Her er hele første del samlet:

Hent filmen

I anden del af menuetten bliver de to temaer yderligere varieret: forskellige instrumenter skiftes til at have temaerne og de kommer i forskellige tonearter. I takt 57 er der for alvor gang i løjerne: førsteviolinen spiller A-temaet, celloen spiller A-temaet omvendt, mens andenviolinen har B-temaet:

Hent filmen


Noderne i pdf-format:

Mozart: Menuet fra Strygekvartet i A-dur, K 464

Andre eksempler på menuetter: