Videre Medstemme i rock/pop

– et rudiment …

Indhold


Indtil videre er disse sider meget kortfattede, se evt. Jesper Juellund Jensens sider om medstemme for en mere udførlig gennemgang.